Πρωτη διαδικτυακη συναντηση για το εργο NonBlowingCheese

Πέμπτη 11/05/2023

Την πρώτη διαδικτυακή τους συνάντηση πραγματοποίησαν την Πέμπτη 11/05/2023 οι συμμετέχοντες φορείς του έργου “Παραγωγή σκληρού τυριού με τη χρήση του Streptococcus Macedonicus ACA-DC 198 ως καλλιέργεια εκκίνησης για την αποφυγή όψιμου φουσκώματος”, με ακρωνύμιο NonBlowingCheese και Κωδικό ΠΣΚΕ Μ16ΣΥΝ2-00217.

Αφορμή της συνάντησης ήταν η έγκριση έναρξης των εργασιών του έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης 2 του υπομέτρου 16.1-16.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και η από κοινού συμφωνία των απαραίτητων ενεργειών που αφορούν την πρώτη ενότητα εργασίας .

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής σκληρών-ημίσκληρων τυριών με τη χρήση της προστατευτικής καλλιέργειας Streptococcus Macedonicus ACA-DC 198 για την αποφυγή όψιμου φουσκώματος.

Η εναρκτήρια συνάντηση του NonBlowingCheese πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Microsoft 365- Teams, παρουσία εκπροσώπων από την Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., τον ΑΣ Μυλοποτάμου και το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ την οργάνωση της ανέλαβε ο συντονιστής φορέας του έργου foodstandard.

Η συνάντηση είχε ως αντικείμενο τον προγραμματισμό της έναρξης των δράσεων και τον καθορισμό των επιμέρους διοικητικών θεμάτων που αφορούν την ομαλή υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών αποτυπώθηκε από την πλευρά των δύο Συνεταιρισμών που συμμετέχουν στο έργο, η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας και διαθέσιμου εξοπλισμού.